RSS
A A A
zsebrzeg.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 04.07.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

RODO

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzegu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu, ul. Jana Pawła II 28, 49-300 Brzeg, tel: 77 416 27 94, fax.: 77 416 21 30 lub pod adresem email: zse_brzeg@wodip.opole.pl
 2. z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się pod nr tel. 77 444 79 34, e-mail odo@brzeg-powiat.pl,
 3. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą w celu realizacji zadań nałożonych na szkołę, wynikających z prawa (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych);
 4. podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu.;
  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, tj. sądom, organom ścigania, instytucjom publicznym;
 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa,
 7. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych;
  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 8. nie przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia danych ze względu na prawne obowiązki określone w pkt 3 zgodnie z art.17 ust.3 lit. b, d lub e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 9. nie przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art.21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych,
 10. nie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody ze względu na to, że przetwarzanie nie jest oparte o wyrażenie zgody;
 11. Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu i zautomatyzowaniu i dlatego nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych w sposób zautomatyzowany ze względu na to, że określona w pkt 3 podstawa jest inna niż w art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.


Opublikował: Małgorzata Grzyb
Publikacja dnia: 04.07.2019
Podpisał: Małgorzata Grzyb
Dokument z dnia: 04.07.2019
Dokument oglądany razy: 413