RSS
A A A
zsebrzeg.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 22.04.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja danych

Szkoła dla dorosłych

SZKOŁA WIELU POKOLEŃ

DAJEMY WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI ODPOWIADAJĄCE KWALIFIKACJOM

Kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiające zdobycie zawodu:
Obszar A (administracyjno-usługowy):

 • technik ekonomista
 • technik logistyk
 • technik spedytor
 • technik administracji
 • technik organizacji reklamy
 • technik usług pocztowych i finansowych
 • technik rachunkowości
 • technik archiwista
 • technik handlowiec
 • technik księgarstwa
 • sprzedawca

II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (3 lata) na podbudowie gimnazjum

Szkoła Policealna Nr 2 dla Dorosłych (1 rok lub 2 lata) na podbudowie szkoły średniej

 • technik usług pocztowych i finansowych
 • technik administracji
 • technik archiwista
 • technik rachunkowości

Zajęcia odbywają się w piątki od godz. 15.45 do 20.35 i soboty od godz. 8.00 do 14.35


WYBIERZ SZKOŁĘ DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU

W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE LICZYĆ SIĘ
PRZEDE WSZYSTKIM PRACOWNIK WYKSZTAŁCONY

Dlaczego warto wybrać tę szkołę:

 1. nauka bezpłatna
 2. jedna z najlepszych szkół publicznych w województwie opolskim
 3. uczymy w przyjaznej, inspirującej atmosferze
 4. kompetentni nauczyciele (eksperci, egzaminatorzy)
 5. bogate wyposażenie dydaktyczne (firma symulacyjna, pracownie komputerowe, tablice interaktywne, zestawy Testico)
 6. modułowe programy nauczania odzwierciedlające potrzeby rynku pracy


O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają ukończone 18 lat lub kończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowani są do szkoły.

Podstawą przyjęcia jest złożenie w sekretariacie szkoły kompletnych dokumentów:

 1. podanie
 2. dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
 3. ksero dowodu osobistego
 4. świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)
 5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLEOpublikował: Małgorzata Grzyb
Publikacja dnia: 22.04.2012
Podpisał: Małgorzata Grzyb
Dokument z dnia: 07.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 724