RSS
A A A
zsebrzeg.pl
To jest wersja archiwalna z dnia 14.01.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Szkoła dla dorosłych

WYBIERZ SZKOŁĘ DLA DOROSŁYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W BRZEGU

W PRZYSZŁOŚCI BĘDZIE LICZYĆ SIĘ
PRZEDE WSZYSTKIM PRACOWNIK WYKSZTAŁCONY

Dlaczego warto wybrać tę szkołę:
1. nauka bezpłatna
2. jedna z najlepszych szkół publicznych w województwie opolskim
3. uczymy w przyjaznej, inspirującej atmosferze
4. kompetentni nauczyciele (eksperci, egzaminatorzy)
5. bogate wyposażenie dydaktyczne (firma symulacyjna, pracownie komputerowe, tablice interaktywne, zestawy Testico)
6. modułowe programy nauczania odzwierciedlające potrzeby rynku pracy


O przyjęcie do szkoły dla dorosłych mogą ubiegać się kandydaci, którzy mają ukończone 18 lat lub kończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym przyjmowani są do szkoły.

Podstawą przyjęcia jest złożenie w sekretariacie szkoły kompletnych dokumentów:
1. podanie
2. dwie fotografie (podpisane na odwrocie)
3. ksero dowodu osobistego
4. świadectwo ukończenia szkoły (oryginał)
5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie, wydane na podstawie odrębnych przepisów

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO PODJĘCIA NAUKI W NASZEJ SZKOLE
Opublikował: Małgorzata Grzyb
Publikacja dnia: 14.01.2012
Podpisał: Małgorzata Grzyb
Dokument z dnia: 07.06.2010
Dokument oglądany razy: 1 489